Codeclub op uw school

We zijn al op tientallen basisscholen in Apeldoorn actief. De reacties van leerlingen én leerkrachten zijn heel enthousiast. De leerkrachten zijn steevast verbaasd hoeveel hun leerlingen leren in deze 5 codeerlessen.

meer voor scholen

Begeleider bij Codeclub Apeldoorn

Het enthousiasme van de leerlingen werkt aanstekelijk. Vind jij het leuk om jongeren bij te staan in hun leertraject? Meld je dan aan om je samen met een andere vrijwilliger in te zetten als begeleider tijdens de lessen op school.

vertel mij meer

Word sponsor

Heeft uw bedrijf medewerkers in dienst die ons verder kunnen helpen? Wilt u uw sponsorbudget dit jaar inzetten voor innovatief onderwijs aan basisschoolleerlingen? Als sponsor kunt u de Codeclub Apeldoorn op allerlei manieren helpen.

sponsor de codeclub

waarom codeclub apeldoorn?

Het doel van Codeclub Apeldoorn is om jongeren tussen 9 en 12 jaar kennis te laten maken met programmeren en ze op deze wijze te helpen om competenties te ontwikkelen zoals: analytisch en creatief denken, samenwerken, problemen analyseren, doelgericht werken en doorzettingsvermogen.

Die kennis zullen ze hard nodig hebben omdat op het moment dat onze jongeren de arbeidsmarkt betreden er banen zullen zijn waarvan wij nu nog nooit gehoord hebben. Codeclub Apeldoorn wil jongeren laten merken dat techniek en “iets maken dat werkt” leuk kan zijn.  Welk vak ze ook gaan uitoefenen, technologie is overal.

Het Codeclub project duurt 4 jaar en daarna wordt het project overgedragen aan de koepels van de onderwijsorganisaties om het te implementeren in het onderwijs. 

lees meer over Codeclub Apeldoorn

Wij doen mee met de pilot

Onderwijs Samen Anders Organiseren

In de maand mei doorlopen twee PCBO-basisscholen een alternatief lesprogramma. Dit alternatieve lesprogramma is onderdeel van de pilot Onderwijs Samen Anders Organiseren waarbij de twee basisscholen (PCBO De Sjofar Prinses Beatrix, PCBO De Regenboog-Woudhuis) samen met samenwerkingspartners vanuit techniek, zorg, maatschappij, sport & bewegen en natuur een maand lang onderwijs op een andere manier vormgeven. Wij hebben ons aangesloten bij deze pilot en verzorgen tijdens de pilot Codeerlessen voor leerlingen van groep 6 t/m 8.  

lees meer over dit lesprogramma

nieuws

Activiteiten in schooljaar 2021-2022 nog beperkt

april 2022 | Vorig jaar om deze tijd zaten we in lockdown en gingen we er vanuit dat we dit schooljaar (2021-2022) weer vol aan de gang konden met de codeerlessen. Dat bleek helaas niet zo te zijn. Er kwam in het najaar van 2021 een tweede lockdown en deze duurde tot 14 januari 2022.

Dit voorjaar hebben we twee scholen codeerlessen kunnen geven. Dat was weer een fijne ervaring. Onze begeleiders gaven les op de scholen Spitsbergen en Koningin Wilhelmina. In totaal hebben 115 kinderen (25 van Spitsbergen en 90 kinderen van Koningin Wilhelmina) hun certificaat ontvangen.

Na de meivakantie 2022 krijgen nog 52 kinderen (2 groepen) van het Woudhuis de vijf codeerlessen. Inmiddels weten we dat het uiteindelijk lukt om alle kinderen het certificaat te laten behalen. En dat verheugt ons zeer!

Op ons programma staan nog de scholen Oosterhuizen, Gerardus Majella, Krugstee, Zevensprong en Sint Bernardus. Met deze scholen nemen we vóór de zomervakantie contact op in verband met de planning van de lessen in het nieuwe schooljaar (2022-2023).

Wilt u zelf contact opnemen, dan kan dat met onze projectleider Martin Mesch ().

Codeclub gaat jaar langer door

juni 2021 | Door de Corona maatregelen en de sluiting van de basisscholen heeft de Codeclub dit schooljaar alleen een aantal inhaallessen van het schooljaar daarvoor niet kunnen doen. Het project is om die reden met een jaar verlengd. Tot nu toe hebben we 32 scholen en 1506 leerlingen bereikt. Het komende jaar verwachten we weer lekker aan de slag te kunnen. De scholen die zich hebben opgegeven worden begin van het nieuwe schooljaar (2021-2022) benaderd door onze projectleider Martin Mesch, maar u kunt uiteraard ook zelf contact opnemen over de planning van de codeerlessen. Op de pagina Scholen kunt u zien welke scholen u zijn voorgegaan.

Vacature Logistiek medewerker

Codeclub en COVID-19

Als gevolg van Covid-19 liggen de codeerlessen stil. In de loop van de 2e helft van 2021 zullen we deze hervatten. Uiteraard worden de Covid-19 maatregelen in acht genomen tijdens de codeerlessen.