Codeclub Apeldoorn is een Stichting en heeft de ANBI status ontvangen. Rotaryclubs, Rotaract en andere deelnemers zoals ICT bedrijven leveren de bestuurders. De Apeldoornse Rotaryclubs zullen deze Stichting de eerste jaren blijven steunen.

Achtergrond

Codeclub Apeldoorn is onderdeel van een wereldwijde beweging

Codeclub Apeldoorn is een initiatief van Apeldoornse rotaryclubs met als doel om 3.500 Apeldoornse kinderen van 70 basisscholen kennis te laten maken met coderen. Na een geslaagde pilot op de Berg en Bosschool hebben in het schooljaar 2018-2019 bijna 900 leerlingen kennisgemaakt met onze lessen en een certificaat ontvangen.

De Nederlandse overheid heeft in het programma Digitale geletterdheid bepaald dat scholen tot 2021 tijd hebben om te werken aan het inpassen van digitale vaardigheden in het basisonderwijs. Het werken met coderen en programmeren valt nog niet onder deze vaardigheden. Dat moet sneller in het programma, vinden de initiatiefnemers. Om dit proces te bespoedigen hebben zij de Codeclub Apeldoorn opgericht. 

5.965 Codeclubs
De Codeclub Apeldoorn gebruikt lesmateriaal van Codeclub World; wereldwijd (Code Club) en in Nederland (Coderdojo) zijn door vrijwilligers opgezette bewegingen die gratis lesmateriaal (open source) verzorgen. Kinderen leren met dit lesmateriaal onder andere programmeren, websites bouwen, apps ontwikkelen en programma’s en games maken. Er zijn op dit moment al 5.965 Code Clubs wereldwijd en daar hebben inmiddels al 83.000 kinderen een certificaat uitgereikt gekregen. 

Projectplan

MOTIVATIE

Het onderwijs in Nederland is goed aangeschreven en geeft jongeren een goede basis voor hun verdere leven. Maar wel het leven dat wij nu kennen, terwijl de wereld exponentieel aan het veranderen is. We leiden als samenleving jongeren op voor banen die er nu nog niet zijn. De kennis die ze straks nodig hebben is er misschien nu nog niet.
De huidige banen verdwijnen in rap tempo en veel mensen hebben niet de basis om daarin mee te veranderen. Daarnaast gaat de digitalisering door in alle sectoren van de arbeidsmarkt en thuis. 21 Eeuwse vaardigheden of 21 century skills, zijn competenties die jongeren nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. En met het leren coderen ontwikkelen ze 21 -eeuwse vaardigheden.

 

DOELSTELLING

Jongeren tussen 9 en 13 jaar laten kennismaken met coderen/programmeren en hen op deze wijze helpen competenties te ontwikkelen die zij in hun leven en op de arbeidsmarkt nodig hebben;
analytisch en creatief leren denken, leren samenwerken, problemen leren analyseren, doelgericht leren werken en doorzettingsvermogen kweken.
jongeren laten merken dat techniek en “iets maken dat werkt” leuk en inspirerend kan zijn. Hen op deze wijze gerichter laten kijken naar het vakkenpakket dat ze later op de middelbare school kunnen kiezen.
De kennismaking vindt plaats op basisscholen en is erop gericht dat de scholen deze vorm van onderwijs implementeren in het basisonderwijs.

 

PROJECTOMGEVING

Uitvoeringsomgeving:
In de lokalen van alle scholen in de gemeente Apeldoorn.

Programmatuur: 
Open source programma’s.

De Code Club World is een door vrijwilligers opgezette wereldwijde beweging die staat voor het houden van gratis, non-profit development clubs en reguliere sessies voor jonge mensen tussen de 9 en 13 jaar, om te coderen, programmeren, websites te bouwen, apps te ontwikkelen, games te maken en meer. In de wereld zijn op dit moment 5.965 Code Clubs. 83.000 Kinderen hebben al een certificaat uitgereikt gekregen.
Scratch I – het basisprogramma dat wij aanbieden – bestaat uit een vijftal modules. Wanneer de verplichte 5 modules doorlopen zijn krijgt de leerling een certificaat. Wanneer een leerling sneller door de lesstof gaat dan kan hij/zij doorgaan met de volgende reeks, Scratch II.

Scratch wordt vervolgd met Python: modules die moeilijker zijn. Voor die leerling die thuis verder wil is het mogelijk al deze modules met instructiemateriaal gratis van internet te halen en te volgen. De link naar het lesmateriaal dat gebruikt wordt is: https://codeclubworld.org/projects (het basislesmateriaal voor alle kinderen: Scratch 1 & 2 en Python als lesmateriaal voor gevorderde) en https://codecombat.com (het lesmateriaal voor nog verder gevorderden).

 

DOELGROEP

4.000 Leerlingen van alle basisscholen in groep 6 of 7 binnen de gemeente Apeldoorn.

Organisatie

Zakelijke gegevens

Naam : Stichting Codeclub Apeldoorn
RSIN/fiscaal nummer : 8586.65.645
Postadres secretaris : Prins Willem Alexanderlaan 398A, 7311 SZ Apeldoorn
Telefoonnr. secretaris : 06-51422947
e-mailadres :
KvK nr. : 71312919
Bankrekeningnr. :

Vrijwillige begeleiders

Het begeleiden van de leerlingen op de scholen wordt gedaan door vrijwillige begeleiders. Een les bestaat uit 5 lesblokken van 2 uur á 3 uur (incl. voorbereiden en opruimen). Voordeel voor de vrijwilliger is dat het een goed te overzien tijdspad betreft van 5 weken waarop hij/zij telkens op hetzelfde dagdeel wordt ingezet. Op de Apeldoornse basisscholen zijn momenteel 70 klassen van groep 7, d.w.z. ruim 2.000 leerlingen. Wanneer we ervan uitgaan dat de modules alleen op de maandag- dinsdag- en donderdagmiddag worden gegeven dan is het van groot belang een behoorlijk aantal vrijwilligers te werven. De vrijwilligers worden door ons geschoold met een cursus van 1 of 2 dagdelen. Zij behoren het lesmateriaal te beheersen en het gedachtegoed van de Codeclub correct uit te dragen.

Partners
  • Codeclub Apeldoorn is een initiatief van de 5 Rotaryclubs en Rotaract Apeldoorn (de jongeren club van Rotary <35).
  • De Apeldoornse onderwijskoepels: Leerplein55, PCBO, Veluwse Onderwijsgroep hebben zich bereid verklaard om hun scholen open te stellen voor het project en dit met lokaliteiten en IT omgeving te faciliteren.
  • Gemeente Apeldoorn
  • Sponsoren in casu Rotaryclubs, bedrijven, overheidsorganisaties
  • Vrijwilligers
  • Saxion en HAN Hogeschool PABO
Financiële verantwoording

De Stichting Codeclub Apeldoorn is in staat zijn doelstellingen te bereiken door donaties van diverse organisaties.

De uitgaven betreffen voornamelijk de aanschaf van de laptops voor de lessen, de verzekering van de laptops en kleine attenties voor de vrijwilligers.

2017201820192020
Inkomsten€ 10.500,00€ 11.000,00€ 11.937,87€ 4.477,62
Donaties€ 10.500,00€ 11.000,00€ 11.937,82€ 4.477,22
Rente€ 0,05€ 0,40
Uitgaven€ 12.979,99€ 10.564,56€ 2.479,19
Bankkosten€ 36.80€ 119,39€ 119,39
Bestuurskosten€ 50,00€ 363,70€ 314,40
Communicatie€ 1.571,30€ 328,64
Laptops€ 10.349,39€ 6.914,80- € 418,15
Kantoormiddelen€ 816,53€ 127,63
Verzekering€ 100,23€ 1.284,02€ 1.683,72
Ondersteuning vrijwilligers€ 10,74€ 1.416,38€ 779,85
RESULTAAT€ 10.500,00- € 1.979,99€ 1.373,31€ 1.998,43
2017201820192020
Reserves 1-1€ 0,00€ 10.500,00€ 8.520,01€ 9.893,32
Bankrekeningen 31-12€ 10.500,00€ 8.520,01€ 9.893,32€ 11.891,75
Resultaat€ 10.500,00- € 1.979,99€ 1.373,31€ 1.998,43

Ons bestuur

Alle bestuurders, vrijwilligers en projectleiders leveren hun bijdragen geheel belangeloos en worden dus niet betaald.

Jan Kreeft, Rotaryclub Apeldoorn-Zuid
voorzitter

Stan Smits, Rotaryclub Apeldoorn
penningmeester

De penningmeester is gezamenlijk bevoegd met de voorzitter zodat hij niet afzonderlijk kan beschikken over het vermogen van de Stichting Codeclub Apeldoorn.

Richard Bosman
secretaris

Maria Aartsen, Rotaryclub Apeldoorn
Algemeen lid

aandachtsveld financiën, lesmateriaal, contacten

Hans Jonkman, Rotaryclub Apeldoorn-Zuid
Algemeen lid

aandachtsveld organisatie aansturing, contact met onderwijskoepels e.a.

Astrid Lubbers
Adviseur

aandachtsveld marketing & organisatie

Martin Mesch
Projectleider scholen & organisatie

aanmelding & planning van scholen en de begeleiders. Contact met de scholen. Houdt overzicht over facilitaire kant codeerlessen i.v.m. bestellingen & onderhoud