Wij doen mee met de pilot: Onderwijs Samen Anders Organiseren

In de maand mei 2022 doorlopen twee PCBO-basisscholen een alternatief lesprogramma. Dit alternatieve lesprogramma is onderdeel van de pilot Onderwijs Samen Anders Organiseren waarbij de twee basisscholen (PCBO De Sjofar Prinses Beatrix, PCBO De Regenboog-Woudhuis) samen met samenwerkingspartners vanuit techniek, zorg, maatschappij, sport & bewegen en natuur een maand lang onderwijs op een andere manier vormgeven. Wij hebben ons aangesloten bij deze pilot en verzorgen tijdens de pilot Codeerlessen voor leerlingen van groep 6 t/m 8.  

De opzet
De opzet is dat kinderen vier weken lang ‘s morgens les krijgen van eigen leerkrachten in zaakvakken als lezen, rekenen en taal. ‘s Middags gaan kinderen naar verschillende kennispartners toe (of zij komen bij ons). Dit betekent voor ons dat wij de leerlingen codeerlessen gaan geven. We hebben vijf modules en leerlingen doen een uur over een module. Ze leren op een speelse manier hoe ze, door op een juiste manier gebruik te maken van codes, digitaal een situatie kunnen creëren. Een voorfase van programmeren dus.

Kennispartners die mee doen
Samen met samenwerkingspartners Rode Kruis, Beweeg Wijs, Gigant, Rekenwinkel, Codeclub Apeldoorn, Coda, Kinderboerderij Laag Buurlo, Boerin Nienke, Apenheul IVN Tiny Forest en IVN Slootjesonderzoek geeft PCBO Apeldoorn deze pilot vorm.

Samenwerken
De pilot is in het leven geroepen om te ervaren of basisonderwijs ook anders te organiseren is. Het toenemende lerarentekort, de steeds groter wordende werkdruk en maatschappelijke druk en het steeds meer uitdijende takenpakket van onderwijsprofessionals zijn belangrijke redenen. Maar ook de maatschappelijke opdracht om op onderwijs op maat voor ieder kind aan te bieden en passend onderwijs tot een succes maken. Middels de pilot hoopt PCBO Apeldoorn te ervaren of en hoe het anders kan. En hoe ze meer verantwoordelijkheid kunnen delen en samenwerkingen kunnen versterken met kennispartners zoals wij die zich ook in het maatschappelijke veld bewegen. Om zo samen die maatschappelijke opdracht te volbrengen.

Duurzame kwaliteitsontwikkeling
De grondgedachte is dat wanneer samenwerkingspartners het middagdeel onderwijs over nemen, leerkrachten enerzijds meer ruimte en tijd krijgen om te werken aan lesvoorbereiding, professionalisering, administratie, onderwijs op maat aan te bieden, etc. Dit draagt bij aan de duurzame kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs. Anderzijds krijgen de kinderen van bevlogen vrijwilligers en professionals van ons les wat bijdraagt aan enthousiasme, verdieping en verbreding van hun kennis over specifieke onderwerpen. Iets wat ook bijdraagt aan de ontwikkeling van onderwijs en van kinderen. Iets waar wij graag aan bijdragen.

Meer weten?
Nieuwsgierig naar dit project? Neemt u dan contact op met Peggy Verroen, communicatieadviseur van PCBO Apeldoorn via (055) 5 22 44 77.