Het onderwijs in Nederland is goed aangeschreven en geeft jongeren een goede basis voor hun verdere leven. Maar wel het leven dat wij nu kennen, terwijl de wereld exponentieel aan het veranderen is. We leiden jongeren op voor banen die er nu nog niet zijn. De kennis die jongeren straks nodig hebben is er nu nog niet.

De huidige banen verdwijnen in rap tempo en veel mensen hebben niet de basis om daarin mee te veranderen. Een grote groep jongeren van nu dreigt daardoor straks buiten de boot te vallen. 21e Eeuwse vaardigheden, of 21st Century skills, zijn competenties die jongeren nodig zullen hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst.

Het doel van Codeclub Apeldoorn is om jongeren kennis te laten maken met programmeren en ze op deze wijze te helpen om competenties te ontwikkelen zoals: analytisch en creatief denken, samenwerken, problemen analyseren, doelgericht werken en doorzettingsvermogen.

Daarnaast wil Codeclub Apeldoorn jongeren laten merken dat techniek en “iets maken dat werkt” leuk kan zijn. Op deze wijze wil Codeclub Apeldoorn de jongeren gerichter laten kijken naar het vakkenpakket dat ze een paar jaar later zullen moeten kiezen. We maken daarbij gebruik van open source lesmateriaal van Codeclub World. Dit is vrij verkrijgbaar op internet.

Initiatiefnemers

Volgens Maria Aartsen, Astrid Lubbers en Hans Jonkman, initiatiefnemers van de Codeclub Apeldoorn, geeft het Nederlandse onderwijs jongeren een goede basis voor hun verdere leven. Maar de wereld is wél exponentieel aan het veranderen. “Huidige banen verdwijnen in rap tempo en veel mensen hebben niet de basis om daarin mee te veranderen”, leggen zij uit. “Duidelijk is dat de digitalisering zich verder ontwikkeld en dat voor alle banen in alle sectoren in toenemende mate geldt dat digitaal vaardig zijn essentieel is! Een grote groep jongeren van nu zou straks buiten de boot kunnen vallen. Tevens blijkt ook dat deze vaardigheden in de jonge jaren makkelijker zijn aan te leren, dan later als volwassene.”

Zogenoemde ‘21st century skills’ zijn competenties die jongeren nodig hebben om succesvol deel te kunnen nemen in de maatschappij van de toekomst. Jongeren leren coderen is één van de manieren waarop ze kunnen worden geholpen in de ontwikkeling van deze competenties.

Henk Wijnsma
voorzitter

Jaap Fluit
Penningmeester

Kees van Buuren
secretaris

Maria Aartsen

Ons bestuur

Alle bestuurders, vrijwilligers en projectleiders leveren hun bijdragen geheel belangeloos en worden dus niet betaald.

Henk Wijnsma
voorzitter

Jaap Fluit
penningmeester

De penningmeester is gezamenlijk bevoegd met de voorzitter zodat hij niet afzonderlijk kan beschikken over het vermogen van de Stichting Codeclub Apeldoorn.

Kees van Buuren
secretaris

Martin Mesch
Projectleider scholen & organisatie

aanmelding & planning van scholen en de begeleiders. Contact met de scholen. Houdt overzicht over facilitaire kant codeerlessen i.v.m. bestellingen & onderhoud

Astrid Lubbers
Adviseur

aandachtsveld marketing & organisatie